A Márton Áron-ösztöndíjas programok keretében a Magyar Nyelvi Képzésekért, Diaszpóra és Balassi Programokért Felelős Főosztály meghirdeti a 2023/2024-es tanévre szóló ösztöndíjpályázatokat a következő képzésekre vonatkozóan:

  • Hungarológiai képzés
  • Magyarságismereti képzés
  • Műfordító képzés

Az ösztöndíjak célja:

A hungarológia képzésben Magyarország, a magyar kultúra és a hungarológia iránt érdeklődő külföldi magyar szakos hallgatók, illetve diplomás fiatalok magyar nyelvtudásának és hungarológiai ismereteinek gyarapítása.

A magyarságismereti képzésben a Diaszpórában élő, magyar származású fiatalok identitásának megerősítése magyarnyelv-tudásuk és Magyarországgal kapcsolatos ismereteik fejlesztésén és elmélyítésén keresztül.

A műfordító képzésben a magyar irodalom és a műfordítás iránt elkötelezett külföldi állampolgárok irodalmi ismereteinek és magyar nyelvtudásának fejlesztése, illetve a műfordítás gyakorlatába való bevezetése.

A pályázati felhívások magyar és angol nyelven a KKM Balassi Ösztöndíjprogram honlapján találhatóak:

Pályázati határidő:

Hungarológiai képzés: 2023. április 17.

Magyarságismereti képzés: 2023. április 19.

Műfordító képzés: 2023. április 19.